Hvidelvej 10B, 7400 Herning

Lagerlokale i attraktivt erhvervsområde

130 m² koldlager beliggende i attraktivt og udbygget erhvervskvarter i den sydvestlige af Herning.

Adgang til lejemålet er via ledhejseport med en højde på 4,2 m. Lageret består af ét, stort rum med ca. 5,5 m frihøjde under spær og betongulv.

Lejemålet er beliggende i bygning, der er opført i 1987 med facade i sandwich-betonelementer belagt med hvide søsten og med built-up tag belagt med tagpap. Ejendommen fremstår pæn og præsentabel.
Bygningernes øvrige lokaler er udlejet til forskellige virksomheder inden for salg, service og håndværk.

Ejendommens udenomsarealer er udlagt til køre- og parkeringsområde med asfalt samt grønt område udlagt til plæne med enkeltstående træer og lav beplantning.